Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt ke stezce č. 7

1. 1. 2010

1) Zjistím, jaké oficiální svátky se v České republice slaví v průběhu roku. U každého data uvedu, proč (čím) je tento den důležitý.

 

 

 

2) Najdu příklad dne, který je uveden v kalendáři jako významný.

 

 

3) Srovnám tradice naší rodiny (jak slavíme narozeniny, Vánoce,...) s rodinou mého kamaráda. (II – Můj domov, str. 42)4) Zjistím, jak tři různá světová náboženství slaví svůj nejvýznamnější svátek. V bodech si nejdůležitější informace zapíšu. (III – Svět okolo nás, str. 56)5) Zjistím, co je národopisná oblast (etnografický region) – uvedu příklad konkrétní oblasti v ČR (vyznačím ji v mapě) a to, co je pro ni typické.


6) Vyberu si v okolí svého bydliště nějakou drobnou památku (např. boží muka, pomník, hraniční kámen, zastavení poutní nebo křížové cesty, kapličku) a zjistím o ní, kdy, jak a proč vznikla (Inspiraci a tyto informace najdeš v knížce od I. Bukačové: Paměť krajiny II, soupis drobných památek Kralovicka a Žihelska). (III – Svět okolo nás, str. 58)


7) Vyhledám, jak se dělí chráněná území v ČR (velkoplošná – 2, maloplošná – 4) a najdu příklad nejbližších z nich v mém okolí (můžeš využít databázi Zvláště chráněných území na http://drusop.nature.cz/ nebo knihu Plzeňsko a Karlovarsko z edice Chráněná území ČR)

8) Pokusím se zjistit co nejpřesnější význam těchto slov: (Souvislost se stezkou IV – Svět okolo nás, str. 56)

♣ PŘEDSUDEK =

♣ XENOFOBIE =

♣ HOLOCAUST =

♣ RASISMUS =

♣ FUNDAMENTALISMUS =

♣ DEMOKRACIE =

♣ KOMUNISMUS =

♣ ŽELEZNÁ OPONA =

♣ STUDENÁ VÁLKA =

♣ SAMETOVÁ REVOLUCE =

♣ CHARTA 77 =

♣ SUDETY =


9) Vysvětlím členům družiny, jak se chovat v přírodních rezervacích a proč. Seznámím je s jedním chráněným územím. (IV – Příroda kolem nás, str. 60)

 


10 - a) Vymyslím návrh přírodní rezervace na nějakém místě, které znám. Vysvětlím, proč by toto místo mohlo být vhodné jako rezervace, v čem je jeho hodnota. (III – Příroda kolem nás, str. 66)


10 - b) Najdu místo, kde podle mého názoru člověk pozitivně ovlivnil vývoj přírody a krajiny (soustava rybníků, krajinářské úpravy, zahrada nebo park,...). Vysvětlím družině, v čem vidí přínos lidských zásahů do této krajiny. (III – Příroda kolem nás, str. 66)11) Zvládnu se podle souřadnicí GPS dostat alespoň ve třech případech na určené místo – najdu alespoň 3 schované poklady z Geocachingu (www.geocaching.cz, www.geocaching.com), místa si zapíšu. (IV – Co umím a znám, str. 18)12) Doporučím družině alespoň 3 zajímavé internetové stránky nebo publikace související s tématem, kterému se právě věnujeme. (II – Co umím a znám, str. 20)13) Porovnám, jak vypadala profese jednoho z mých rodičů nebo dobrých známých a člověka, který měl stejné povolání, byl stejně starý a žil na stejném místě před roky 1970, 1930 a 1870. (IV – Svět okolo nás, str. 58)


14) Seznámím se s osudy několika významných osobností, které dokázaly obstát i tehdy, kdy věrnost správnému jednání pro ně znamenala nebezpečí nebo i újmu na životě (využij informace ze školy, ze skautské historie, od rodičů aj.). (III – Můj kamarád, str. 34)15) Na příkladech z našeho oddílu a oddílové rady objasním, co je to demokratické rozhodování a co vše je pro to potřeba. (III – Svět okolo nás, str. 50)16) Sám nebo s družinou se zamyslím, co všechno z toho, co jsem za poslední rok udělal, bych nemohl dělat, kdyby u nás stále byl komunismus. Libovolnou formou to přiblížím družině, oddílu nebo spolužákům. (II – Svět okolo nás, str. 58)


17) Navštívím památku / Zjistím informace o památce, která připomíná netolerantní postoje některých lidí k menšinám nebo jiným omezovaným skupinám (synagoga, památník, katovna, kostel, ženský klášter,...). (II – Svět okolo nás, str. 56)BONUSOVÉ ÚKOLY SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM:


Připravím si pro družinu audiovizuální program na vybrané téma (např. počítačovou prezentaci) a zakončím jej prostorem pro diskusi nad získanými informacemi. (IV – Co umím a znám, str. 22) 20 b.

 


Zkusím vytvořit příspěvek do skautských médií (Trepek, časopis,...) – např. o zajímavém místě z okolí, jako tip na výpravu pro jiné družiny. (II – Co umím a znám, str. 22) 20 b.

 


Vytvořím si svůj osobní erb / vymyslím své osobní heslo. (II – Kdo jsem, str. 28) 10 b.

 

(Vytvořila Weronika, leden 2010)